Steun ons!

Beste bezoeker, 

Wat fijn dat u ons misschien wilt steunen. De grootste steun die wij vragen is uw gebed. 

Als gemeenschap bidden we voor de verschillende activiteiten die we organiseren (Made for Love, de Dag voor Zang en Liturgie, Fidesco, Het Zomerweekend …). Voor de vorige editie van ons traject hebben we enkele kloosterordes gevraagd om voor ons te bidden.
We kunnen bevestigen dat we ons werkelijk meer gedragen voelden. 

Voor veel  koppels, is het niet vanzelfsprekend om een aantal avonden en een weekend tijd te maken.
Vaak wil de ene wel aansluiten maar ligt het moeilijker voor de andere partner. 
Het is ook een sprong in het onbekende: Wie is het gastkoppel? Welke anderen koppels zullen er zijn? 

Daarom is gebed nodig opdat er binnen de koppels een openheid zou zijn om in te gaan op de uitnodiging die ze krijgen. Om de obstakels die er mogelijks zijn te verminderen.

Ook voor ons organiserend team is jullie gebed noodzakelijk. We zijn zelf ook maar mensen, met ons werk, ons eigen koppel, ons gezin en de daarbij horende vreugdes en moeilijkheden.

Soms is het gemakkelijk om andere koppels aan te spreken. Op andere momenten hebben we zelf ook moed nodig om het traject regelmatig aan bod te laten komen tijdens gesprekken.  

Uw gebed ondersteunt ons opdat we steeds weer de woorden vinden die harten kunnen raken en blijvend attent zouden zijn voor de Heilige Geest die ons naar andere koppels leidt.

We proberen bovendien de kosten voor dit traject zo laag mogelijk te houden, en tegelijk mag het financieel aspect geen belemmering zijn voor een deelname aan het traject.

Wie dit project financieel wil steunen kan een bijdrage storten op BE21 0012 0201 4603 op naam van Manub vzw met als mededeling: “Made for Love.” Deze bijdragen zullen gebruikt worden om gezinnen te ondersteunen die de financiële draagkracht niet hebben om het traject volledig te betalen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!